(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu xây lắp quy mô lớn thuộc Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vay vốn Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út (đợt 3).
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư gần 914 tỷ đồng, gồm 7 gói thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư gần 914 tỷ đồng, gồm 7 gói thầu. Ảnh minh họa: Tiên Giang

Dự án gồm 7 gói thầu, trong đó 6 gói thầu được đấu thầu rộng rãi và 1 gói được chỉ định thầu. 4 gói thầu xây lắp đều được đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Ngày 1/11/2021, ông Hoàng Việt Hóa, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết, trong số 4 gói thầu xây lắp, mỗi gói thầu có 3 nhà thầu tham gia, kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đã được nhà tài trợ thông qua. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã thương thảo hợp đồng và gửi nhà tài trợ xem xét thông qua dự thảo các hợp đồng. Dự kiến, vào cuối quý IV/2021, hợp đồng sẽ được ký kết và khởi công công trình. Hiện nay, cơ bản mặt bằng đã được chuẩn bị xong.

Theo kết quả đánh giá, nhà thầu trúng Gói thầu SFD-XL01 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km0 - Km11 là Công ty TNHH Hiệp Phú với giá trúng thầu 96,313 tỷ đồng (giá gói thầu 96,718 tỷ đồng). 2 nhà thầu bị loại là Công ty CP 208 (giá dự thầu 96,557 tỷ đồng) và Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 122 Vĩnh Thịnh (giá dự thầu 96,653 tỷ đồng).

Tại Gói thầu SFD-XL02 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km11- Km17+212,7m, Liên danh Công ty CP Xây dựng giao thông Yên Bái - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Nam Phong trúng thầu với giá 97,98 tỷ đồng (giá gói thầu 98,476 tỷ đồng). 2 nhà thầu bị loại là Liên danh Công ty CP Xây dựng Tư vấn đầu tư Thiên Sơn - Công ty TNHH Linh Huy Hoàng (giá dự thầu 98,422 tỷ đồng) và Công ty CP 208 (giá dự thầu 98,441 tỷ đồng).

Nhà thầu trúng Gói thầu SFD-XL03 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km17+212,7m - Km22+500m là Liên danh Công ty TNHH Đồng Tiến - Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Hưng Việt UDIC - Công ty TNHH Vĩnh Thành Yên Bái. Giá trúng thầu là 105,294 tỷ đồng (giá gói thầu 105,735 tỷ đồng). 2 nhà thầu bị loại là Liên danh Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng huyện Trạm Tấu - Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng 8 - Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Đông Nam (giá dự thầu 105,543 tỷ đồng) và Liên danh Công ty TNHH An Trường Hưng - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 9 - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Á Đông (giá dự thầu 105,686 tỷ đồng).

Tại Gói thầu SFD-XL04 Xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái (đoạn tuyến Khánh Hòa - Văn Yên), lý trình: Km22+500m - Km29+38,57m, Công ty TNHH Tỉnh Đào trúng thầu với giá 74,897 tỷ đồng (giá gói thầu 76,456 tỷ đồng). 2 nhà thầu bị loại là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trung Thành (giá dự thầu 76,15 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (giá dự thầu 76,244 tỷ đồng).

Ngoài 4 gói xây lắp nêu trên, Gói thầu SFD-TV02 Bảo hiểm xây dựng đã được trao cho Liên danh Tổng công ty Bảo hiểm PVI - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân đội (giá trúng thầu 1,323 tỷ đồng); Gói thầu SFD-TV01 Giám sát xây dựng của Dự án do Liên danh Công ty TNHH Phú Thiện - Trung tâm Tư vấn khoa học kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thực hiện (giá trúng thầu 4,023 tỷ đồng).