Dự án Đường tỉnh 823D đạt hơn 43% khối lượng thực hiện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo UBND tỉnh Long An, Dự án Đường tỉnh 823D có chiều dài 14,2 km, điểm đầu giao với đường mở mới Tây Bắc tại kênh Ranh, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ N2 với đường Hồ Chí Minh. Dự án được đầu tư với quy mô mặt đường 4 làn xe rộng 14 m, 2 làn song hành rộng 7 m, nền đường rộng 32 - 40 m.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện nay, các nhà thầu triển khai 6 mũi thi công. Giá trị khối lượng thực hiện đạt 43,02%.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 2.500 tỷ đồng, trong đó, chi phí thi công, giám sát gần 1.000 tỷ đồng. UBND huyện Đức Hòa làm Chủ đầu tư Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là 106 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng.

Chuyên đề