Dự án đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng (Bình Phước): 3 nhà thầu không phải cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng (Bình Phước) có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu xây lắp. 3 gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng đều có chung kịch bản: chỉ một nhà thầu bản địa nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) và trúng thầu.
Các nhà thầu trúng 3 gói xây lắp của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng đang thực hiện nhiều gói thầu ở Bình Phước. Ảnh minh họa: Tường Lâm
Các nhà thầu trúng 3 gói xây lắp của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng đang thực hiện nhiều gói thầu ở Bình Phước. Ảnh minh họa: Tường Lâm

Dự án do UBND huyện Phú Riềng làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng làm bên mời thầu. Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), ngày 16/12/2021, Bên mời thầu thông báo điều chỉnh HSMT (cập nhật dự phòng điều chỉnh giá) và gia hạn thời điểm đóng thầu từ ngày 20/12/2021 sang ngày 21/12/2021. Các thông báo gia hạn của 3 gói thầu đều không hợp lệ, không bảo đảm thời gian tối thiểu theo quy định tại Luật Đấu thầu là 10 ngày (đối với đấu thầu trong nước) từ ngày chỉnh sửa HSMT đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu trúng 3 gói thầu có địa chỉ tại tỉnh Bình Phước.

Tại Gói thầu XL01 Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng, đoạn từ Km0+00 đến Km7+500, nhà thầu duy nhất nộp HSDT và trúng thầu là Công ty TNHH Thành Liêm với giá trúng thầu 76,29 tỷ đồng (giá gói thầu 77,32 tỷ đồng, giảm 1,03 tỷ đồng so với giá gói thầu); thời gian thực hiện hợp đồng 500 ngày.

Tại Gói thầu XL02 Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng, đoạn từ Km7+500 đến Km13+050, nhà thầu duy nhất nộp HSDT và trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Lam Cường - Công ty CP Xây dựng Tân Hoàng Minh với giá trúng thầu 61,84 tỷ đồng (giá gói thầu 62,71 tỷ đồng, giảm 0,87 tỷ đồng so với giá gói thầu); thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày.

Tại Gói thầu XL03 Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng, đoạn từ Km13+050 đến cuối tuyến, nhà thầu duy nhất nộp HSDT và trúng thầu là Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú với giá trúng thầu 44,15 tỷ đồng (giá gói thầu 44,8 tỷ đồng, giảm 0,65 tỷ đồng so với giá gói thầu); thời gian thực hiện hợp đồng 450 ngày.

Theo tìm hiểu, các nhà thầu trúng 3 gói xây lắp của Dự án Nâng cấp, mở rộng đường liên huyện Phú Riềng - Bù Đăng từng trúng những gói thầu lớn và đang thi công nhiều công trình ở Bình Phước. Chẳng hạn, ngày 31/12/2021, Ban Quản lý các dự án huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước lựa chọn Liên danh Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú - Công ty TNHH Thành Liêm - Công ty TNHH MTV Quang Long - Công ty TNHH Xây dựng Liên Dũng - Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu trúng Gói thầu Xây dựng đường trục chính từ Đường tỉnh 741 vào Khu quy hoạch Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Becamex Bình Phước với giá trúng thầu 319,188 tỷ đồng (giá gói thầu 319,674 tỷ đồng).

Tại Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng, Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú từng trúng nhiều gói thầu như: Gói thầu Xây dựng đường gom Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng; Gói thầu Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường D6, N4a, N4, D5a… Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng; Gói thầu Xây dựng hệ thống thoát nước đường gom Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng.

Công ty TNHH Lam Cường cũng từng được Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng lựa chọn thực hiện hàng loạt công trình như: Gói thầu XL03 Xây dựng đường từ Bù Nho đi Phước Tân, huyện Phú Riềng; Gói thầu San lấp mặt bằng và xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường D3, Tân Phú khu trung tâm hành chính huyện Phú Riềng; Gói thầu Xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước đường D7, D6b, D6c Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng; Gói thầu San lấp mặt bằng và xây dựng đường D9, D6, D5a khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng; Gói thầu Xây dựng đường D6 Trung tâm hành chinh huyện Phú Riềng.

Công ty CP Xây dựng Tân Hoàng Minh đã và đang thi công 1 số công trình do Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Phú Riềng mời thầu như: Gói thầu Xây dựng đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè đường D6a, D9 Trung tâm hành chính huyện Phú Riềng; Gói thầu Láng bê tông nhựa đường khu dân cư quy hoạch mới và xây dựng hệ thống điện trung áp, Trạm biến áp xã Bình Tân, huyện Phú Riềng.

Chuyên đề