(BĐT) - Theo báo cáo của Ban điều hành Công ty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, sau hơn 1 năm triển khai thi công, đến nay Dự án Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đã đạt gần 50% khối lượng của toàn Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, đã triển khai thi công 27/36 gói thầu xây lắp trên tuyến chính. Phần đường đã hoàn thành công tác cắm bấc thấm chỉnh tuyến từ tháng 2/2020 và đã hoàn thành gia tải, xử lý đất yếu 10/19 gói thầu. Phần cầu đã thi công 6097/7716 cọc các loại, thi công 161/283 mố trụ, đúc 782/1837 phiến dầm, hoàn thành 41/216 nhịp cầu.

Trong thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 và nguồn nguyên vật liệu (cát, đá) khan hiếm gây ra nhiều khó khăn trong thi công, nhưng Ban điều hành Dự án cùng các nhà thầu đã nỗ lực tìm nhiều giải pháp để khắc phục, đảm bảo mục tiêu thông tuyến vào cuối năm 2020 và hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021.