(BĐT) - Sau khi điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT), Ban Quản lý dự án 7 (BQLDA 7) vừa phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) của Gói thầu XL06 Xây dựng mới 02 cầu (Nhị Trung, Lộ Đá - bao gồm cả điều tiết giao thông thủy); sửa chữa 05 cầu (Bàng Đa, Phước Hảo, Trà Cuông 1, Trà Cuông 2, Ô Lắc) và công trình an toàn giao thông toàn tuyến thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn, tỉnh Trà Vinh.
Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL06 yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 3 năm gần đây của nhà thầu phải từ 225 tỷ đồng trở lên. Ảnh: Nhã Chi

Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL06 yêu cầu doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 3 năm gần đây của nhà thầu phải từ 225 tỷ đồng trở lên. Ảnh: Nhã Chi

Theo kế hoạch LCNT ban đầu, thời gian bắt đầu tổ chức LCNT thực hiện Gói thầu XL06 là vào quý IV/2019. Tuy nhiên, đến ngày 19/5/2020, Chủ đầu tư có quyết định lùi thời gian bắt đầu tổ chức LCNT sang quý II/2020 mà không nêu lý do.

Liên hệ với BQLDA 7 về nguyên nhân vì sao có sự điều chỉnh này, ông Vũ Anh - Phòng Kế hoạch của Ban này giải thích: “Việc điều chỉnh kế hoạch này là để phù hợp với tình hình thực tế LCNT. Thời gian đề ra trong kế hoạch ban đầu chỉ là dự kiến”.

Gói thầu  XL06 có giá gói thầu được phê duyệt là 75,116 tỷ đồng, sẽ đóng/mở thầu vào ngày 11/6/2020. Gói thầu LCNT theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước,  phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo HSMT, về tài chính, doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng trong vòng 03 năm gần đây (2017, 2018, 2019) của nhà thầu phải từ 225 tỷ đồng trở lên. Nhà thầu phải có nguồn lực tài chính thực hiện Gói thầu đang xét là 33,6 tỷ đồng.

Về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu tham dự phải chứng minh được từ năm 2015 đến nay đã thực hiện và hoàn thành tối thiểu 1 hợp đồng tương tự xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ cấp III trở lên và công trình đường bộ cấp II trở lên (có công tác đảm bảo an toàn giao thông trên đường đang khai thác, công tác đảm bảo an toàn giao thông thủy) có giá trị hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 78 tỷ đồng. Hoặc có 1 hợp đồng xây dựng công trình giao thông cầu đường bộ cấp III trở lên (có hệ thống an toàn giao thông) có giá trị hợp đồng từ 48 tỷ đồng trở lên và 1 hợp đồng xây dựng công trình giao thông đường bộ cấp II trở lên; hoặc 2 hợp đồng công trình giao thông đường bộ cấp III trở lên với giá trị tối thiểu 30 tỷ đồng/hợp đồng.

Đáng chú ý, HSMT còn yêu cầu nhà thầu phải có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội tại thời điểm nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc tài liệu chứng minh về việc nhà thầu không nợ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại tháng gần nhất với thời điểm đóng thầu.

Gói thầu XL06 là 1 trong 6 gói thầu xây lắp thuộc dự án nêu trên. Trong 6 gói thầu này, hiện có 4 gói thầu đã hoàn thành việc LCNT. Trong đó, Liên danh Công ty CP Tổng công ty Xây dựng Nghệ An - Công ty CP Xây dựng Hoàng Thiên trúng 2 gói thầu, với tổng giá trúng thầu là 250,672 tỷ đồng (Gói thầu XL02 có giá trúng thầu là 140,463 tỷ đồng; Gói thầu XL03 có giá trúng thầu là 110,209 tỷ đồng). Cả hai gói thầu này đều thực hiện trong 12 tháng, với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Đối với 2 gói thầu còn lại, Gói thầu XL01 được trao cho Liên danh Công ty TNHH Đại Hiệp - Công ty TNHH Xây dựng Vạn Thành với giá trúng thầu là 138,923 tỷ đồng, thực hiện hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh trong 12 tháng. Gói thầu XL05 thuộc về Liên danh Công ty CP Đầu tư Xây dựng 886 - Thành Nam và Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, với giá trúng thầu là 87,488 tỷ đồng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thực hiện trong 12 tháng.

Riêng Gói thầu XL04 Đoạn Km99+500 - Km107+800  (không bao gồm cầu lộ Đá Km103+200 - Km103+900) có giá gói thầu là 112,201 tỷ đồng, hiện đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu.