Đồng Tháp xin bổ sung kinh phí hỗ trợ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận cấp bổ sung phần kinh phí chênh lệch thiếu cho ngân sách địa phương để thực hiện bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2020 và dự kiến năm 2021 trên địa bàn Tỉnh theo quy định.
Tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị cấp bổ sung phần kinh phí chênh lệch thiếu cho ngân sách địa phương để thực
hiện bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2020 và dự kiến năm 2021
Tỉnh Đồng Tháp vừa kiến nghị cấp bổ sung phần kinh phí chênh lệch thiếu cho ngân sách địa phương để thực hiện bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2020 và dự kiến năm 2021

Cụ thể là: kinh phí còn thiếu năm 2020 là 12,594 tỷ đồng và bố trí dự toán năm 2021 là 131,7 tỷ đồng. Theo báo cáo của địa phương này, tổng kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi năm 2020 trên địa bàn Tỉnh năm 2020 là 125,429 tỷ đồng, tương ứng 155.890 đối tượng.

Trong đó, quý I/2020 là 31,679 tỷ đồng, tương ứng 157.488 đối tượng; quý II/2020 là 31,036 tỷ đồng, tương ứng 154.291 đối tượng; quý III/2020 là 31,357 tỷ đồng, tương ứng 155.890 đối tượng; quý IV/2020 là 31,357 tỷ đồng, tơng ứng 155.890 đối tượng.

Tổng kinh phí ngân sách Trung ương đã bố trí trong dự toán năm 2020 cho địa phương là 112,835 tỷ đồng (bố trí trong cân đối ngân sách là 105,963 tỷ đồng, bổ sung dự toán năm 2020 là 6,872 tỷ đồng). Do đó, phần kinh phí chênh lệch thiếu đề nghị Trung ương bổ sung là 12,594 tỷ đồng (125,429 tỷ đồng - 112,835 tỷ đồng).

Đối với dự toán năm 2021, dự kiến nhu cầu kinh phí NSNN đóng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn Tỉnh năm 2021 là 131,7 tỷ đồng, tương ứng 163.684 đối tượng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư