(BĐT) - Công ty CP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp (bên mời thầu) đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu xây lắp đầu tiên của Dự án thành phần (DATP) 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Đây là 1 trong 8 gói thầu xây lắp thuộc DATP có tổng mức đầu tư 1.266 tỷ đồng.
Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư là 1.266 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp có tổng mức đầu tư là 1.266 tỷ đồng. Ảnh: Tiên Giang

Cụ thể, Gói thầu số 23 Thi công san lắp mặt bằng - vận chuyển, bơm cát thuộc DATP 2 được Bên mời thầu phát hành HSMT từ ngày 28/3 - 24/4/2020, có giá gói thầu là 248,4 tỷ đồng . Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Theo yêu cầu tại HSMT, nhà thầu phải đáp ứng doanh thu bình quân hàng năm trong vòng 4 năm trở lại đây (2016 - 2019) từ hoạt động xây dựng tối thiểu là 186,324 tỷ đồng. Nhà thầu phải có 1 hợp đồng tương tự, có giá trị tối thiểu là 125 tỷ đồng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải có 1 hợp đồng có tính chất tương tự gói thầu này (đã hoàn thành), có giá trị tương đương với tỷ lệ phần trăm giá trị công việc dự kiến đảm nhận trong liên danh.

Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Kiều, huyện Tháp Mười là dự án nhóm A, loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III. Trong đó, Dự án thành phần 2 có tổng diện tích san lấp là 1.426.136 m2 (bao gồm: phần trong ranh quy hoạch là 1.409.547 m2, phần ngoài ranh quy hoạch đoạn tiếp giáp đường N2 là 16.589 m2).

DATP 2 gồm 12 gói thầu, trong đó có 3 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu phi tư vấn và 8 gói thầu xây lắp. Theo kế hoạch, 7 gói thầu xây lắp còn lại thuộc DATP 2 sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2021 và 2022.

Trong đó, Gói thầu số 24 Thi công xây dựng: hệ thống đường giao thông nội bộ (kể cả vỉa hè); hệ thống thu gom nước thải; hệ thống thoát nước mưa có giá gói thầu là 109,245 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021; Gói thầu số 25 Thi công xây dựng hệ thống đường ống cấp nước có giá gói thầu là 12,1 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022; Gói thầu số 26 Thi công xây dựng hệ thống cấp điện (điện nguồn và điện chiếu sáng) có giá gói thầu là 14,21 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu trong quý II/2022.

Quý III/2022, Bên mời thầu sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 29 Thi công xây dựng bến bãi lên xuống hàng hóa (giá gói thầu 48,1 tỷ đồng) và Gói thầu số 30 Thi công xây dựng âu thuyền (giá gói thầu 23,69 tỷ đồng).

Tiếp đó, Gói thầu số 27 Thi công xây dựng hồ chứa, ứng phó sự cố nước thải, sân đường nội bộ, cây xanh, hàng rào (nhà máy xử lý nước thải) với giá gói thầu 2,1 tỷ đồng và Gói thầu số 28 Cung cấp và trồng cây xanh với giá gói thầu 14,003 tỷ đồng sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.