(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt danh mục 3 dự án nhà ở xã hội cần kêu gọi đầu tư trên địa bàn. Thứ nhất là Dự án Nhà ở xã hội Mỹ Phú (phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh), diện tích 10.000 m2. Thứ 2 là Dự án Nhà ở xã hội Tân Hòa tại phường An Hòa, TP. Sa Đéc, diện tích hơn 19.000 m2. Thứ 3 là Dự án Nhà ở  công nhân tại phường An Hòa, TP. Sa Đéc, diện tích gần 8000 m2.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Cả 3 dự án đều thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020. UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Xây dựng làm bên mời thầu, thực hiện các thủ tục kêu gọi nhà đầu tư thực hiện 3 dự án trên.