(BĐT) - Ban Quản lý Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bổ sung các hoạt động sinh kế năm 2021 - 2022. Tiểu dự án sử dụng vốn vay ODA, có tổng mức đầu tư 664,3 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu gồm: Gói thầu DT-LMT-CW-HN2 Công trình hạ tầng nội đồng phục vụ sinh kế thuộc thành phố Hồng Ngự (giá gói thầu 16,9 tỷ đồng); Gói thầu DT-LMT-CW-TN Công trình hạ tầng nội đồng phục vụ sinh kế thuộc huyện Tam Nông (giá gói thầu 15,6 tỷ đồng).

Quý IV/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu DT-LMT-CW-TB Công trình hạ tầng nội đồng phục vụ sinh kế thuộc huyện Thanh Bình (giá gói thầu 6,9 tỷ đồng).

Cả 3 gói thầu trên đều được đấu thầu qua mạng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.