(BĐT) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, tính đến ngày 18/5/2020, các công trình trọng điểm trên địa bàn Tỉnh đã giải ngân được hơn 437 tỷ đồng, đạt 9,22% kế hoạch. Ước giải ngân cả năm 2020 đạt 86,95%, cao hơn 8,29% so với cùng kỳ nam 2019 (đạt 78,66%).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện tổng số dự án do Tỉnh quản lý là 261 dự án, trong đó có 174 dự án chuyển tiếp và 87 dự án khởi công mới với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Kết quả giải ngân các dự án này đạt trên 382 tỷ đồng, đạt 9,3%. Tổng số ngân sách tập trung do cấp huyện quản lý là hơn 505 tỷ đồng, giải ngân đến hết tháng 4/2020 đạt 55 tỷ đồng, đạt hơn 10%

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho biết, kết quả giải ngân các công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu do gặp nhiều khó khăn trong việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án khởi công mới. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương triển khai chậm, nhất là các dự án giao thông trọng điểm.