(BĐT) - Liên danh Công ty CP Đông Hải 27-7 (gọi tắt là Đông Hải 27-7) và Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và Khai thác mỏ Tân Việt Bắc (gọi tắt là Tân Việt Bắc) đã được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện hai dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu dân cư mới tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Đó là Dự án Xây dựng khu dân cư mới xã Phúc Thành có tổng chi phí 175,8 tỷ đồng và Dự án Xây dựng khu dân cư mới xã An Phụ có tổng chi phí thực hiện 125,2 tỷ đồng. Kết quả lựa chọn nhà đầu tư hai dự án được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt cùng một ngày tại hai quyết định số 1072/QĐ-UBND và 1073/QĐ-UBND ngày 10/4/2018.

Công ty CP Đông Hải 27-7 có trụ sở tại huyện Kinh Môn, Hải Dương, Tân Việt Bắc có trụ sở tại quận Long Biên, Hà Nội. Chi nhánh tại Hải Dương của Tân Việt Bắc có địa chỉ tại huyện Kinh Môn.

Cả hai dự án đều lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu. Theo tìm hiểu, sau quá trình sơ tuyển, Liên danh Đông Hải 27-7 và Tân Việt Bắc là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển hai dự án.