(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện toàn bộ Dự án Đường dây 500kV đấu nối Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia. Trước đó, ngày 26/3/2021, Dự án đã đóng điện giai đoạn 1.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 9/4/2018 và đi qua địa bàn các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, có quy mô xây dựng mới 2 tuyến đường dây mạch kép 500kV dài 39,6 km với 219 vị trí, đấu nối từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 với đường dây 500kV Nho Quan - Hà Tĩnh mạch 1 và 2; đồng thời thi công các trụ đảo pha trên tuyến đường dây 500kV mạch 1 và 2 hiện hữu.

Đây là Dự án lưới điện cấp bách, được phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/3/2016 về Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030, với mục tiêu truyền tải điện từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 vào Hệ thống điện quốc gia; tăng cường sự ổn định và an toàn vận hành của hệ thống điện miền Bắc nói riêng và hệ thống điện toàn quốc nói chung.