(BĐT) - Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa đóng điện, hoàn thành Dự án  “Đường dây 220kV Thái Bình - Kim Động”. Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm B, có tổng mức đầu tư gần 524 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư. 

Các đơn vị thi công xây lắp gồm: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Liên danh Công ty CP Thái Bình Dương - Công ty CP Licogi 16, Công ty CP Xây lắp điện 1.

Công trình có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV 2 mạch với tổng chiều dài 46,2 km, đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện năng và tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho các huyện thuộc 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình.