(BĐT) - Công ty CP Xây dựng công trình 568 hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng cơ sở, san lấp mặt bằng...
Đơn giá điều chỉnh chưa đủ bù đắp chi phí phát sinh ảnh 1

Ông Nguyễn Bá Khương, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng công trình 568

Hiện tại Công ty đang triển khai thi công nhiều gói thầu có giá trị tương đối lớn sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ODA, tiêu biểu như: Gói thầu Xây lắp công trình cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 211 (Trà Lĩnh - Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng (170 tỷ đồng); Gói thầu số 1.7 Dự án thành phần 1 thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 25, tỉnh Phú Yên (128 tỷ đồng)…

Đối với các hợp đồng xây lắp có thời gian thực hiện trên 1 năm thường áp dụng loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó khăn trong quá trình triển khai, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay. Cụ thể, chi phí nguyên, vật liệu phục vụ thi công trong thời gian qua tăng đột biến, đặc biệt là giá thép, giá nhiên liệu đều ước tính tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, chi phí thuê nhân công cũng tăng cao so với thời điểm trước dịch. Trong khi đó, việc điều chỉnh giá theo chỉ số giá phụ thuộc vào việc công bố chỉ số giá của địa phương nơi thực hiện dự án thường không phản ánh hết được biến động giá trên thị trường, nên không thể bù đắp được các chi phí phát sinh.

Những khó khăn trên là nguyên nhân chính dẫn tới doanh thu của Công ty năm 2021 chỉ ghi nhận bằng 75 - 80% so với các năm liền kề trước đó.