(BĐT) -  Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Đầu tư và Phát triển dịch vụ du lịch Chìa Khóa Vàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Chìa Khóa Vàng.

Theo yêu cầu của Sở, Nhà đầu tư phải lập cam kết tiến độ thực hiện Dự án trong thời hạn 12 tháng. Trong đó, xác định thời gian hoàn thành cụ thể (theo tháng/quý) đối với từng hạng mục công trình kèm theo giải ngân vốn đầu tư, tiến độ góp vốn đầu tư. Đây là lần gia hạn cuối cùng, do đó Nhà đầu tư phải cam kết không chuyển nhượng Dự án trong thời gian được gia hạn. Trường hợp được gia hạn tiến độ thực hiện Dự án mà không hoàn thành theo cam kết, thì Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng sẽ đề xuất UBND Tỉnh chấm dứt hoạt động theo quy định.

Đồng thời, Nhà đầu tư phải bổ sung tài liệu chứng minh năng lực tài chính thực hiện Dự án, gồm: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất (đã được kiểm toán), tài liệu chứng minh khả năng huy động tài chính từ các nguồn lực khác để tiếp tục thực hiện Dự án; Tài liệu chứng minh năng lực quản lý dự án, đảm bảo triển khai Dự án theo đúng tiến độ cam kết.

Thời hạn gửi báo cáo và tài liệu Nhà đầu tư là trước ngày 15/6/2021.