Đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được giảm 30% tiền thuê đất năm nay

0:00 / 0:00
0:00
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sẽ được giảm 30% tiền thuê trong năm 2021.
Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: VGP
Giảm 30% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2021 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cụ thể, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm (người thuê đất) sẽ được giảm tiền thuê đất năm nay nếu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng miễn, giảm tiền thuê đất và người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan cũng nằm trong phạm vi áp dụng của Quyết định.

Mức giảm theo Quyết định là 30% tiền thuê đất phải nộp của năm nay và không áp dụng trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm nay và tiền chậm nộp. Mức giảm tiền thuê đất quy định ở trên được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm nay theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định, mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm theo quy định của pháp luật.

Để nhận được hỗ trợ, người thuê đất cần chuẩn bị giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 và quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao). Đồng thời, người thuê đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất phải được nộp cho cơ quan thuế, Ban quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý khu công nghệ cao hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật. Thời gian nộp hồ sơ kéo dài từ 25/9 đến hết ngày 31/12. Hồ sơ nộp sau ngày 1/1/2022 không được giảm tiền thuê đất theo quy định.

Không quá 30 ngày kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau khi cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, nếu người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê mà vẫn nhận được hỗ trợ giảm 30% thì sẽ phải hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm. Ngoài ra, người thuê đất còn phải trả tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm nay mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp. Nếu không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo, số tiền thừa sẽ được thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định.

Chuyên đề