(BĐT) - Cuộc họp Đối thoại Chính phủ - Doanh nghiệp Me Kong - Nhật Bản lần thứ 13 và cuộc họp Nhóm công tác AMEICC về phát triển hành lang Đông Tây lần thứ 1 năm 2020 vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến cuối tuần qua.
Cuộc họp Đối thoại Chính phủ - Doanh nghiệp Me Kong - Nhật Bản lần thứ 13 và cuộc họp Nhóm công tác AMEICC về phát triển hành lang Đông Tây lần thứ 1 diễn ra theo hình thức trực tuyến

Cuộc họp Đối thoại Chính phủ - Doanh nghiệp Me Kong - Nhật Bản lần thứ 13 và cuộc họp Nhóm công tác AMEICC về phát triển hành lang Đông Tây lần thứ 1 diễn ra theo hình thức trực tuyến

Cuộc họp tập trung bàn thảo về kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 11 và Hội nghị Thượng đỉnh Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 11; đưa ra định hướng Báo cáo tầm nhìn phát triển công nghiệp Mê Kông 2.0 (MIDV 2.0); các trụ cột và dự án ưu tiên trong khuôn khổ MIDV 2.0; xây dựng chương trình hành động và hệ thống đánh giá cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn và trình lên Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế Công nghiệp Mê Kông - Nhật Bản lần thứ 12 tổ chức trong năm 2020 (diễn ra bên lề Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN).

Tại Cuộc họp, đại diện các nước và DN giới thiệu và thảo luận về các trụ cột cùng những dự án ưu tiên làm khung khổ định hướng hợp tác trong 3 năm tới. Để hiện thực hóa MIDV 2.0, Ban Thư ký AMEICC đã đề nghị các nước Mê Kông đề xuất các dự án hỗ trợ kỹ thuật, trên cơ sở đó lựa chọn 3 dự án ưu tiên.

Về phía Việt Nam, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 3 dự án, gồm: Dự án Tăng cường hỗ trợ DN nhỏ và vừa tham gia thị trường khu vực thông qua công nghệ số và nền kinh tế số; Dự án Sử dụng ứng dụng ICT trong giám sát lũ quét và hệ thống cảnh báo sớm cho các nước thành viên Mê Kông; Dự án Thúc đẩy quản lý bền vững và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Tiểu vùng Mê Kông thông qua việc chia sẻ nguồn cây giống và kinh nghiệm quản lý.