(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 tự lập vừa được công bố, doanh thu thuần và lợi nhuận của Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA) đều sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2017.
Hiệu quả kinh doanh của Tân Tạo liên tục sụt giảm qua các năm. Ảnh: Khổng Chiêm

Hiệu quả kinh doanh của Tân Tạo liên tục sụt giảm qua các năm. Ảnh: Khổng Chiêm

Cụ thể, doanh thu thuần chỉ đạt 43,27 tỷ đồng, giảm 70,87% so với mức 148,57 tỷ đồng quý I/2017. Thu không đủ chi khiến cho ITA ghi nhận mức lỗ 13,41 tỷ đồng trước thuế và 5,54 tỷ đồng sau thuế.

Kinh doanh “tụt dốc”

Hiệu quả kinh doanh của Tân Tạo đã có nhiều dấu hiệu “bất ổn” vào cuối năm 2017. Để làm đẹp kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính, Công ty đã sử dụng phương pháp hạch toán một lần đối với 273 tỷ đồng doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp. Điều này đã giúp Tân Tạo báo lãi ròng hơn 8 tỷ đồng thay vì con số lỗ 193,3 tỷ đồng nếu khoản doanh thu cho thuê lại đất nêu trên được phân bổ hàng năm theo thời gian cho thuê.  Vấn đề này đã được kiểm toán nhấn mạnh và nêu khá chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017.

Kết thúc quý I/2018, ngoài việc doanh thu bị điều chỉnh giảm từ 96,62 tỷ đồng xuống chỉ còn 43,27 tỷ đồng do công ty con (Công ty Tân Đức) điều chỉnh bút toán hàng bán bị trả lại là 53,34 tỷ đồng, thì việc không còn doanh thu cho thuê lại đất chưa thực hiện để phân bổ định kỳ cũng là nguyên nhân chính khiến cho hiệu quả kinh doanh của Tân Tạo tụt dốc. Theo đó, doanh thu cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng chỉ còn 2,91 tỷ đồng, giảm gần 22 lần so với mức 64,88 tỷ đồng quý I/2017. Các mảng kinh doanh khác cũng chỉ bằng phân nửa so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các khoản chi phí hoạt động như chi phí bán hàng, chi phí lãi vay và quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức tương đương so với cùng kỳ năm ngoái. 

Cơ cấu tài sản “cồng kềnh”, hiệu quả sử dụng thấp

Tại thời điểm 31/3/2018, tổng tài sản của Tân Tạo đạt mức 13.055 tỷ đồng, tăng 1,037% so với thời điểm đầu năm 2017. Theo quan sát của Báo Đấu thầu, nếu như nhìn trên khía cạnh cơ cấu vốn thì tình hình tài chính của Công ty khá an toàn khi nợ phải trả luôn duy trì quanh mức 20% nhờ nguồn vốn chủ sở hữu dồi dào lên tới trên 10.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đi sâu vào phân tích cơ cấu tài sản của Tân Tạo thì lại thấy khá nhiều bất cập liên quan đến quản trị dòng tiền của doanh nghiệp này.

Điều này thể hiện khá rõ khi các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn và hàng tồn kho luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tổng tài sản của doanh nghiệp. Chỉ tính riêng hai khoản mục này đã chiếm tới 60,03% tổng tài sản của doanh nghiệp (Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 cho thấy, chỉ tiêu hàng tồn kho và tổng các khoản phải thu ngắn hạn, dài hạn của Công ty lần lượt là 3.771 tỷ đồng và 4.105 tỷ đồng). Cơ cấu tài sản “cồng kềnh”, dòng tiền kinh doanh bị “ứ đọng” đã khiến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp liên tục sụt giảm qua các năm. Theo thống kê, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của Tân Tạo sụt giảm từ 1,27% năm 2014 xuống chỉ còn 0,06% năm 2017 và ở mức âm trong quý I/2018.

Sự “tụt dốc” của kết quả kinh doanh năm 2017 và quý I/2018 kéo theo thị giá của cổ phiếu ITA liên tục giảm mạnh từ mức đỉnh 4.900 đồng/cổ phiếu vào tháng 8/2017 xuống chỉ còn 2.260 đồng/cổ phiếu vào thời điểm hiện tại. Với kết quả kinh doanh hiện nay, P/E 4 quý vừa qua của Công ty duy trì ở mức 288,75 lần, cao hơn rất nhiều so với mức bình quân ngành trên thị trường.