Hiện nay, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm 97% doanh nghiệp APEC, đóng góp 60% GDP và tạo 50% việc làm tại các nền kinh tế thành viên. Do đó, hỗ trợ các doanh nghiệp là một trong 3 trụ cột hợp tác chính của APEC.
Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm 97% doanh nghiệp APEC. Ảnh minh họa

Các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa chiếm 97% doanh nghiệp APEC. Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng Chương trình Hành động Boracay hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia thị trường toàn cầu 2015-2020 (BAA-MSME), được thông qua tại Hội nghị Cấp cao APEC năm 2015 ở Philippines.

Chương trình xác định những lĩnh vực các thành viên cần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp như tiếp cận các hiệp định thương mại tự do, đơn giản hóa và tinh giản các quy tắc xuất xứ, hợp lý hóa các quy định hải quan, tham gia chuỗi cung ứng, thủ tục vay vốn, công nghệ thông tin và thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ…

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận dụng Chương trình thẻ đi lại doanh nhân APEC (ABTC). Chương trình được thực hiện từ năm 1997 nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nhân đi lại giữa các nền kinh tế APEC. Thẻ có thể thay thị thực nhập cảnh và có giá trị nhập cảnh nhiều lần trong thời hạn 5 năm.

APEC còn có một số chương trình đào tạo doanh nghiệp trong các lĩnh vực đặc thù, như: Quy định an toàn về những mặt hàng xuất khẩu nhạy cảm về nhiệt độ (từ nông sản đến dược phẩm và hoa); giới thiệu công nghệ dịch vụ hậu cần mới nhằm giám sát và bảo đảm tình trạng nguyên vẹn của hàng hóa; an ninh tài chính của chuỗi cung ứng…

Theo VGP