Công ty Kỹ thuật điện Sông Đà lại lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2011 và 2012 đến cuối năm 2018.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa có thông báo về việc lùi thời gian chi trả cổ tức năm 2011 và 2012 của Công ty cổ phần Kỹ thuật điện Sông Đà (mã CK: SDE).

Theo đó, với lần thứ 13 thay đổi ngày chi trả cổ tức, ngày 28/12/2018 cổ đông SDE mới được tiền, chậm 6 tháng so với lịch chi trả gần nhất. 

Nguyên nhân lùi ngày chi trả là không thu xếp được nguồn tiền để thực hiện. Theo giải trình gửi VSD, Kỹ thuật điện Sông Đà cho biết hiện nay nguồn chi trả cổ tức phụ thuộc vào nguồn thanh toán khối lượng xây lắp hoàn thành từ phía chủ đầu tư, nhưng đến thời điểm hiện tại việc thanh toán từ phía chủ đầu tư chậm hơn so với dự kiến và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để giải ngân.

Theo thông báo trước đó, danh sách cổ đông nhận cổ tức của SDE đã được chốt vào ngày 14/11/2013 với tỷ lệ chi trả 6% cho năm 2011 và 5% cho năm 2012. Tổng tỷ lệ cổ tức chi trả là 11%, tương đương 1.100 đồng mỗi cổ phần sở hữu tại ngày chốt quyền.

Kết thúc năm 2017, Kỹ thuật điện Sông Đà ghi nhận gần 16 tỷ doanh thu nhưng báo lỗ hơn 234 triệu đồng. Năm 2017 cũng là năm thứ ba liên tiếp công ty này báo lỗ. Khoản lỗ lũy kế đến thời điểm gần nhất theo báo cáo tài chính tự lập đã gần 14,3 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, cổ phiếu SDE của công ty này cũng đứng lại mức giá 1.600 đồng và không có thanh khoản trong thời gian dài.

Theo VnExpress