Doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt đỉnh mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - 8 tháng đầu năm 2022, cả nước có 149.451 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, trong đó có 101.325 doanh nghiệp thành lập mới.
Cả nước có 11.918 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8/2022, tăng 106,9% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh minh họa: Internet
Cả nước có 11.918 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 8/2022, tăng 106,9% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh minh họa: Internet

Theo số liệu Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng qua đạt mức cao nhất từ trước đến nay, với 149.451 doanh nghiệp, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua là 101.325 doanh nghiệp. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, trong tháng 8/2022, có 11.918 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 130.198 tỷ đồng, tăng 106,9% về số doanh nghiệp và tăng 91,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 cũng đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 6.458 doanh nghiệp, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2022 cũng tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2021 với 3,638 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn đăng ký của doanh nghiệp mới thành lập tăng 0,3% với 1,136 triệu tỷ đồng và vốn đăng ký tăng thêm tăng 62,6% với 2,502 triệu tỷ đồng.

Cũng theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, việc có hơn 35.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn mở rộng sản xuất kinh doanh với hơn 2,5 triệu tỷ đồng là tín hiệu đáng mừng vì các doanh nghiệp này đang hoạt động và trải nghiệm thực tế môi trường kinh doanh. Họ nhìn thấy các cơ hội kinh doanh và mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ở chiều ngược lại, trong 8 tháng qua cũng có 104.317 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, phần lớn các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (59.609 doanh nghiệp, chiếm 57,1% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 8 tháng qua).

Quy mô vốn của doanh nghiệp gia nhập thị trường đang có xu hướng giảm, vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8/2022 giảm 26,1% so với tháng 1/2022.

Chuyên đề