(BĐT) - Theo số liệu về đăng ký doanh nghiệp (DN) được Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố, trong tháng 5/2020 có tổng số 10.728 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 112.720 tỷ đồng. Con số này cho thấy, trong tháng 5 năm nay, số DN thành lập mới đã tăng trở lại so với tháng trước (tháng 4/2020 là 7.885 DN). Tổng số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng 5 là 91.455 người.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Một điểm đáng chú ý là bên cạnh gia tăng số lượng DN thành lập mới, cả nước có 5.056 DN quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, tháng này cũng chứng kiến 3.473 DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 3.083 DN tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 962 DN hoàn tất thủ tục giải thể.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nước ta đã cơ bản kiểm soát và đẩy lùi được dịch bệnh. Chúng ta đang bước vào trạng thái “bình thường mới”. Theo đó, số lượng DN thành lập mới trong tháng 5/2020 đã bật tăng trở lại.