(BĐT) - Báo cáo Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp (DN) tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2017 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) công bố cho thấy, số lượng DN đăng ký thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 105.125 DN, gần bằng số DN mới kỷ lục của năm 2016 (hơn 110.000 DN).
DN đăng ký thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 105.125 DN. Ảnh: Tường Lâm

DN đăng ký thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 105.125 DN. Ảnh: Tường Lâm

Theo đà này, đại diện Cục Quản lý đăng ký kinh doanh nhận định, khả năng số DN thành lập mới năm 2017 có thể lên tới trên 120.000 DN, thậm chí vượt xa con số này.

Thông tin về tình hình đăng ký DN tháng 10/2017, theo báo cáo, trong tháng 10 năm 2017, số DN được thành lập mới là 11.158 DN với số vốn đăng ký là 119.238 tỷ đồng, tăng 29,6% về số DN và tăng 48,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một DN trong tháng 10 đạt 10,7 tỷ đồng, tăng 14,2% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các DN thành lập mới trong tháng 10 là 89.967 lao động, tăng 40,5% so với tháng 9/2017.

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2017, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động của cả nước là 127.890 DN, trong đó, có 105.125 DN thành lập mới và 22.765 DN quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 10 tháng là 2.436.447 tỷ đồng, bao gồm số vốn đăng ký của DN đăng ký thành lập mới là 1.021.920 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các DN thay đổi tăng vốn là 1.414.527 tỷ đồng với 29.525 lượt DN đăng ký bổ sung vốn.  

Về tình hình DN thành lập mới trong 10 tháng, Bộ KH&ĐT ghi nhận, quy mô vốn đăng ký của các DN đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Cụ thể, DN quy mô vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 34,4% với 4.913 DN; tiếp đến là từ 20-50 tỷ đồng có 2.593 DN, tăng 28,2%; trên 100 tỷ đồng có 1.199 DN, tăng 27,7%... 

Theo loại hình DN, so với cùng kỳ năm 2016, trong 10 tháng đầu năm nay xét về các chỉ tiêu gồm số lượng DN đăng ký mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký thì chỉ có loại hình công ty hợp danh đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu so với các loại hình còn lại. Loại hình công ty TNHH 1 thành viên, loại hình công ty TNHH 2 thành viên và loại hình công ty cổ phần chỉ tăng về số lượng và số vốn đăng ký; duy nhất, loại hình DN tư nhân là giảm cả về số lượng, số vốn và số lao động đăng ký.

Về số vốn đăng ký, số vốn đăng ký mới tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần, tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1TV... Cũng trong 10 tháng, lượng DN mới thành lập tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 37.817 DN, chiếm 36,0%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 13.449 DN, chiếm 12,8%; xây dựng có 13.338 DN, chiếm 12,7%...