(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng (ĐT&XD) huyện Giang Thành (Kiên Giang) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) Gói thầu Đường bê tông xi măng (BTXM) thuộc Dự án Đường BTXM HN2 (đoạn cuối). 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Ảnh Internet

Gói thầu này lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước. Doanh nghiệp tư nhân Việt Toàn đã trúng Gói thầu với giá trúng thầu 1,567 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tư nhân Việt Toàn (đăng ký tư cách trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với tên Công ty TNHH Việt Toàn Vân Hải) có địa chỉ kinh doanh tại số 74 đường Chi Lăng, Khu phố 3, phường Bình San, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang với vốn điều lệ đăng ký là 2,828 tỷ đồng.

Trong quá khứ, tính từ tháng 11/2015 đến nay, nhà thầu này đã trúng 18 gói thầu tại một số ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Tuy chỉ tham gia các gói thầu nhỏ với giá trị chỉ vài tỷ đồng, nhưng xét năng lực của nhà thầu qua quá trình trúng thầu cho thấy, tổng giá trị trúng thầu của 18 gói thầu mà nhà thầu này đã trúng lên tới hơn 39,5 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với các gói thầu do Ban Quản lý các dự án ĐT&XD huyện Giang Thành làm bên mời thầu, nhà thầu này đã trúng thầu các gói thầu: Đường bê tông xi măng (dự án Đường BTXM HN2 - Đoạn cuối); Đường H9 - Đồng Hòa; Gói thầu số 01: Đường BTXM (Đường kênh NT4)…

Nhà thầu này cũng đã trúng khá nhiều gói thầu do Ban Quản lý dự án ĐT&XD huyện Kiên Lương làm bên mời thầu, như: Xây dựng mới cầu kênh Ông Kiểm (cầu trên tuyến kênh T5); Cầu kênh 400, cầu kênh A, cầu kênh B, cầu kênh C (cầu trên đường kênh 9); Xây dựng mới cầu kênh B, xây dựng mới cầu kênh Nhà Chung (cầu trên tuyến kênh 2700); Xây dựng mới Cống kênh 7…