(BĐT) - Không có nguồn tiền để thanh toán do kinh doanh khó khăn hay dự án chưa thu hồi được vốn là lý do nhiều doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty Sông Đà đưa ra để kéo dài thời gian chi trả các khoản cổ tức cho cổ đông.
Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà vừa thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 sang ngày 30/12/2022 thay vì cuối năm nay. Ảnh: Tường Lâm

Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà vừa thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 và 2017 sang ngày 30/12/2022 thay vì cuối năm nay. Ảnh: Tường Lâm

Công ty CP Simco Sông Đà vừa có quyết định gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 và 2013 cho cổ đông. Theo đó, thời gian thanh toán sẽ được điều chỉnh đến… ngày 13/12/2024, tức dài thêm 3 năm so với thời gian công bố trước đó (ngày 14/12/2021).

Simco Sông Đà cho biết, cổ tức năm 2011 và 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào năm 2012 và 2014. Tuy nhiên tại thời điểm đó, Công ty đã dùng nguồn trả cổ tức này để đầu tư Dự án Khai thác và chế biến đá marble tại Myanmar. Dự án gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai, chưa thể thu hồi vốn đầu tư, nên Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 cho cổ đông. Simco Sông Đà sẽ tìm các phương án thoái vốn tại dự án này, thu hồi lại nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Không chỉ có Simco Sông Đà, nhiều doanh nghiệp “họ” Sông Đà khác cũng “khất” cổ tức nhiều năm liền chưa chịu trả. Đơn cử như Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico) vừa thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2016 (tỷ lệ 10%) và năm 2017 (tỷ lệ 10%) sang ngày 30/12/2022 thay vì cuối năm nay. Đây là lần thứ 7 Sudico xin nợ thanh toán khoản cổ tức hàng trăm tỷ đồng cho cổ đông.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021, Sudico ghi nhận khoản phải trả khác là cổ tức lợi nhuận phải trả gần 475 tỷ đồng, gồm các khoản cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2016 đến năm 2020. Sudico cho biết, do tình hình tài chính còn khó khăn nên Công ty chưa có đủ nguồn tiền thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.

Công ty CP Sông Đà 6 thay đổi thời gian trả cổ tức còn lại năm 2015 (tỷ lệ 5%) và đợt 1 năm 2016 (tỷ lệ 5%) từ ngày 20/10/2021 sang 30/12/2021 vì lý do chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán. Công ty CP Sông Đà 4 cũng dời lịch trả cổ tức năm 2016 sang ngày 30/6/2022.

Theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp, cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều công ty có vốn góp của Tổng công ty Sông Đà vẫn xin “khất nợ” cổ tức. Dù không có doanh nghiệp nào tuyên bố “không trả”, nhưng với bức tranh tài chính không mấy sáng sủa như tại Simco Sông Đà hay Sông Đà 4, cổ đông ít có hy vọng nhận được khoản cổ tức nợ.

Đơn cử như Simco Sông Đà, tính đến cuối quý III/2021, Công ty lỗ lũy kế 78,6 tỷ đồng, số dư tiền và các khoản tiền gửi chỉ vỏn vẹn 7,4 tỷ đồng. Với Sông Đà 4, nợ phải trả tại thời điểm cuối quý III/2021 gấp gần 6 lần vốn chủ sở hữu, số dư tiền mặt còn khoảng 3,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù tình hình kinh doanh không mấy khả quan nhưng cổ phiếu của một số doanh nghiệp “họ” Sông Đà vẫn có những đợt tăng giá chóng mặt trong thời gian qua. Cụ thể, từ đầu tháng 9/2021 - 15/11/2021, thị giá cổ phiếu SDA của Simco Sông Đà tăng hơn 14 lần từ 4.600 đồng lên 68.200 đồng. Cổ phiếu SD9 của Sông Đà 9 có nhịp tăng 2,8 lần trong khoảng thời gian này, từ 7.100 đồng lên 20.100 đồng. Cổ phiếu SJS của Sudico tăng chóng mặt và hiện có giá 79.500 đồng, gần tiệm cận mức đỉnh lịch sử 81.900 đồng đạt được vào tháng 6/2007.