(BĐT) - Ngày 9/10 tới, Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã chứng khoán: DMC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019.

Theo đó, cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 22/10/2020.

Như vậy, với 34,73 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Công ty dự chi 86,83 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2020, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.430 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 232,8 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt duy trì ở mức 25%.

Trong đó, 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 696,34 tỷ đồng và hơn 108 tỷ đồng, đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng hoàn thành 48,7% và 46,4% các mục tiêu của năm.