(BĐT) - Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 31/3/2021.

Với 318,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 31,8 triệu cổ phiếu.

Trong năm 2020, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 2.489,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 641,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,4% và 50,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Năm 2020, DIC Corp đặt mục tiêu đạt 2.500 tỷ đồng doanh thu và 650 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận trước thuế đạt 818,2 tỷ đồng, DIC Corp đã hoàn thành 125,9% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 44,1% lên 11.814,1 tỷ đồng.