Điện lực TP.HCM: 10 điểm nhấn giai đoạn 2016 - 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP.HCM là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng điện năng tại Việt Nam, cũng như trong khu vực. Sau đây là một số kết quả nổi bật Tổng công ty đã đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020.
Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025”
Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã hoàn thành xuất sắc “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025”

1. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tổng công ty luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các tổng công ty phân phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

2. Hoàn thành đầu tư, sửa chữa để củng cố và phát triển lưới điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục và ổn định cho TP.HCM, với sản lượng điện thương phẩm năm 2020 đạt 25,750 tỷ kWh, tăng bình quân 5,05%/năm trong giai đoạn 2016 - 2020.

3. Chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng tiếp tục được nâng cao, hoàn thành trước 1 năm nhiều chỉ tiêu EVN giao, với 19/19 dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến, điểm hài lòng khách hàng đạt 8,66/10 điểm (EVN giao 8,5/10 điểm)…

4. Chỉ số tiếp cận điện năng qua khảo sát hàng năm tại TP.HCM đều tăng, góp phần giúp Việt Nam đạt vị trí thứ 27/190 quốc gia và nền kinh tế năm 2019, tăng 81 bậc so với năm 2015, đứng thứ 4 trong 11 quốc gia ASEAN, về đích sớm 2 năm so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

5. Tiếp tục cải thiện độ tin cậy cung cấp điện, về đích sớm 2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020, với số lần mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIFI) giảm từ 6 lần vào năm 2015 còn dưới 0,7 lần năm 2020, thời gian mất điện bình quân 1 khách hàng (SAIDI) giảm từ 720 phút năm 2015 còn dưới 50 phút năm 2020.

6. Hoàn thành xuất sắc “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2025”, với nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành trước 2 năm việc chuyển đổi 100% trạm biến áp 110 kV vận hành theo tiêu chí không người trực; hoàn thành trước 1 năm chỉ tiêu tự động hóa lưới điện phân phối và đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên trong cả nước.

7. Phát động và hoàn thành nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực; có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cùng nhiều giải pháp cải cách hành chính.

8. Hoàn thành Đề án nghiên cứu, phát triển ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ 4, được EVN khen thưởng. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao.

9. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 100% người lao động được đào tạo trên 40 giờ/năm. Công nhận được 66 chuyên gia, 245 công nhân lành nghề, 148 kỹ sư đăng bạ kỹ sư ASEAN…

10. Đảm bảo hiệu quả tài chính lành mạnh, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch tài chính EVN giao hàng năm, nộp ngân sách nhà nước xấp xỉ 1.700 tỷ đồng trong giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2021, với chủ đề “Tập trung đầu tư phát triển lưới điện; thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh và quản trị doanh nghiệp”, Tổng công ty sẽ huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, làm tiền đề hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III và các chỉ tiêu EVN giao.

Chuyên đề