(BĐT) - Trong quý I, II/2016, Công ty Điện lực Tân Phú (Chi nhánh Tổng công ty Điện lực TP.HCM TNHH) sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Dự án Ngầm hóa lưới điện đường Độc Lập - Tân Hương, có tổng mức đầu tư khoảng gần 70 tỷ đồng.
Điện lực Tân Phú chọn thầu dự án ngầm hóa lưới điện

Cụ thể, trong quý I/2017 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu là: Thi công xây lắp, cung cấp một phần vật tư, thiết bị và mua bảo hiểm xây lắp phần chuyên điện công trình; Tư vấn giám sát thi công công trình phần chuyên điện; Điều tiết giao thông thi công đào đường Độc Lập - Tân Hương. Trong quý II/2017, Điện lực Tân Phú sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu Kiểm toán quyết toán dự án.