Điện Gia Lai báo lãi quý II/2020 đạt 65,3 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Điện Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ 2019.

Cụ thệ, trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu là 301,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 65,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 11,3% và 35,7% so với quý I/2019.

Trong quý II/2020, biên lợi nhuận ròng giảm từ 29,9% về còn 21,7%. Trong đó, chi phí tài chính tăng 45%, tương ứng tăng 26,8 tỷ đồng lên 86,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu là 605,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 141,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,9% và giảm 9,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 1.530,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 29,2% và 5,3% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, Công ty đã hoàn thành 44,6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư