Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/5

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 29/5/2023, trên phạm vi cả nước có 1.110 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2023.

Ban Quản lý các dự án TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 63,208 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường Võ Văn Tần (đoạn từ Đường số 31 đến đường Trường Chinh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua nhiên liệu diesel 0,05S-II bảo đảm hoạt động thường xuyên năm 2023 của Công ty, với giá gói thầu 31,664 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 32,217 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bố trí ổn định dân cư khẩn cấp khu vực sạt lở nguy hiểm xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Xây lắp công trình, với giá gói thầu 32,987 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống hạ tầng và kênh thoát nước phía Nam trung tâm huyện lỵ, huyện Quảng Trạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44 tỷ đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Toàn bộ phần chi phí xây dựng, với giá gói thầu hơn 36,722 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Lò Ngói, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng phục vụ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 88,045 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê hữu sông Chu: từ K39+00 ÷ K39+361, từ K39+361 ÷ K41+300 và từ K42+870 ÷ K43+500; Gói thầu số 10 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê tả sông Chu: từ K30+100 ÷ K31+100 và từ K31+500 ÷ K33+750; Gói thầu số 11 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình xây dựng các đoạn kè trên tuyến đê tả sông Lèn: từ K0+800 ÷ K1+560, K2+000 ÷ K2+650 và từ K4+770 ÷ K5+160, với giá gói thầu lần lượt 71,51 tỷ đồng, 98,246 tỷ đồng và 31,127 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 249,999 tỷ đồng.

Chuyên đề