Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/05

(BĐT) - Trong ngày 29/5/2019, trên phạm vi cả nước có 690 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Cụ thể:

Gói thầu XL2 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) đoạn Km15+000 - Km26+500 (bao gồm các cầu: Khe Chuộn, Thạch Hãn, Như Lệ 1, Như Lệ 2, cầu vượt HL48B), với giá gói thầu là 641,068 tỷ đồng;

Gói thầu XL3 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km26+500 - Km37+300 (bao gồm các cầu: Nhùng, Khe Mương, Khe Mỹ Chánh, Mỹ Chánh, cầu vượt HL57, cầu vượt QL15D, cầu số 1), với giá gói thầu là 661,69 tỷ đồng;

Gói thầu XL4 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km37+300 - Km46+200 (bao gồm các cầu: Nhi, Khe Mạ), với giá gói thầu là 520,554 tỷ đồng;

Gói thầu XL5 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km46+200 - Km52+500 (bao gồm các cầu cầu: Ô Lâu, cầu số 2, cầu vượt TL17, cầu vượt TL9B, cầu vượt TL11B), với giá gói thầu là 527,48 tỷ đồng;

Gói thầu XL6 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km52+500 - Km60+800 (bao gồm các cầu: Ồ Ồ, Công Thành, Ông Vàng, cầu vượt Thanh Tân), với giá gói thầu là 533,061 tỷ đồng;

Gói thầu XL7 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km60+800 - Km69+000 (bao gồm các cầu: Sông Bồ, cầu số 3, cầu vượt TL16), với giá gói thầu là 612,418 tỷ đồng;

Gói thầu XL8 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km69+000 - Km78+000 (bao gồm các cầu: cầu số 4, Tu Ca, cầu số 5, Tam Vinh, Khe Nước, Khe Ly), với giá gói thầu là 676,729 tỷ đồng;

Gói thầu XL9 Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km78+000 - Km81+500 (bao gồm các cầu: Khe Thương, Tuần, Châu Ê, cầu vượt TL12B, cầu vượt QL49), với giá gói thầu là 699,007 tỷ đồng....

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic; Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 401.143.215.250 đồng và 229.380.575.500 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ cao Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp san nền, giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, cây xanh và cầu qua kênh, hạng mục: tuyến đường kết nối khu tái định cư với đường Nguyễn Tất Thành nối dài, với giá gói thầu là 53.826.308.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Khu tái định cư phục vụ giải tỏa khu công nghệ cao và khu phụ trợ phục vụ Dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư