Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25-27/11

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 25, 26 và 27/11/2022, trên phạm vi cả nước có 1.899 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Khu Quản lý đường bộ IV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, vận hành hệ thống giao thông thông minh (ITS) và tòa nhà Trung tâm Quản lý điều hành giao thông (TMC) của đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, giai đoạn thực hiện 2023 - 2025, với giá gói thầu hơn 64,104 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 64,204 tỷ đồng.

Công ty CP Than Hà Tu Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê ngoài dịch vụ cung cấp bữa ăn giữa ca và bồi dưỡng độc hại cho người lao động giai đoạn 2023 - 2025, với giá gói thầu 110,539 tỷ đồng.

UBND huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp và đảm bảo an toàn giao thông công trình, với giá gói thầu hơn 105,370 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường giao thông Tràng - Minh nối Quốc lộ 15A từ đền Quả Sơn đến Quốc lộ 7A tại vị trí đền Đức Hoàng, huyện Đô Lương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120 tỷ đồng.

Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Xi măng Cẩm Phả (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp đá Puzoland cho Chi nhánh phía Nam, với giá gói thầu 32,054 tỷ đồng.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ bốc xếp than bằng cẩu nổi tại khu vực Quảng Ninh năm 2023 - Tổng công ty Đông Bắc, với giá gói thầu 83,108 tỷ đồng.

Tổng công ty Dịch vụ xăng dầu Petrolimex sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm 7 xe ô tô xi téc loại 20 m3 chở xăng dầu, với giá gói thầu 18,13 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư phương tiện vận tải năm 2022 cho Chi nhánh PTC Cần Thơ.

Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình sửa chữa lớn năm 2023 (đợt 1), với giá gói thầu 15,009 tỷ đồng.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 23 Thuê công đoạn xén lò khu vực - 175 GVD và +135 CG, với giá gói thầu 25,077 tỷ đồng.

Chuyên đề