Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 18/8/2020, trên phạm vi cả nước có 724 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2020.

Bệnh viện Thống Nhất sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 1 Thuốc theo tên generic, với giá gói thầu hơn 555,695 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2020 của Bệnh viện Thống Nhất. Tổng mức đầu tư của Dự án là 833.741.550.355 đồng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu KT-Cw-01 Nâng cấp Tỉnh lộ 675A đoạn Km22 - Km56+401,48 (bao gồm 7 cầu xây dựng mới) và công trình có liên quan, với giá gói thầu hơn 217,945 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu dự án tỉnh Kon Tum. Tổng mức đầu tư của Dự án là 574.214.004.000 đồng.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho đơn bảo hiểm tài sản vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giai đoạn 2020 - 2022, với giá gói thầu 491.128.340.729 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị thiết bị RAN 4G, với giá gói thầu hơn 58,458 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường chất lượng mạng lưới vô tuyến các tỉnh miền Nam năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 76.362.669.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Trung tâm Thẻ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm tập trung 6.000 POS năm 2020, với giá gói thầu 66.369.600.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư