Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 17/8/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 17/8/2023, trên phạm vi cả nước có 1.201 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2023.

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01 Thi công xây dựng nhà ở học viên, nhà trạm bơm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật (trừ điện trung thế, trạm biến áp) Tiểu đoàn Quản lý học viên, với giá gói thầu 46,768 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Doanh trại Trường Quân sự Quân khu 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 283,763 tỷ đồng.

Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Cung cấp hóa chất xét nghiệm theo máy năm 2023 (gồm 19 phần và 455 mặt hàng), với giá gói thầu hơn 36,108 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế, hóa chất năm 2023 của Bệnh viện A Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100,057 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 - XL3 Sửa chữa, nâng cấp kênh Tây đoạn từ K14+500 ÷ K17+430, Gói thầu số 14 - XL4 Sửa chữa, nâng cấp kênh Tây các đoạn từ K18+230 ÷ K19+130 và K36+560 ÷ K39+055, Gói thầu số 12 - XL2 Sửa chữa, nâng cấp đập phụ giai đoạn 2 và Gói thầu số 15 - XL5 Sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ và cống dẫn dòng, với giá gói thầu lần lượt 47,559 tỷ đồng, 43,489 tỷ đồng, 165,920 tỷ đồng và 84,741 tỷ đồng. Bốn gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 400,515 tỷ đồng.

Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xe chữa cháy và Gói thầu Xe trạm bơm với giá gói thầu lần lượt 294,4 tỷ đồng và hơn 45 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm phương tiện bộ năm 2023.

Học viện Quân y sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu MS-04 Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị phòng mổ, Gói thầu MS-02 Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị xét nghiệm và Gói thầu MS-01 Cung cấp, lắp đặt trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh, với giá gói thầu lần lượt 62,815 tỷ đồng, hơn 103,727 tỷ đồng và 105,8 tỷ đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế chuyên dùng cho Bệnh viện Quân y 103/Học viện Quân y. Tổng mức đầu tư của Dự án là 300 tỷ đồng.

Chuyên đề