Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16-18/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/9/2022, trên phạm vi cả nước có 272 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 12,742 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Trung Phúc - Quảng Hưng (đoạn Nà Gàng, xã Trung Phúc đến Pò Rẻ, Quảng Hưng), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14,5 tỷ đồng.

Công ty CP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm phân đạm ure dùng trong công nghệ sản xuất keo, với giá gói thầu hơn 9,210 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm phân đạm ure dùng trong công nghệ sản xuất keo. Tổng mức đầu tư của Dự án là 9,21 tỷ đồng.

Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 7,806 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo Nhà máy nước Võ Cạnh (giai đoạn 2) - Cải tạo 4 bể lọc còn lại cụm xử lý A. Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.099.813.000 đồng.

Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Hạ tầng mạng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp tuyến cáp quang, với giá gói thầu hơn 7,348 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến cáp quang 96FO đường Hồ Chí Minh, đoạn Phước Sơn - Đăk Pet. Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.194.656.998 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị và khu kinh tế, khu công nghiệp Hải Phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Cung cấp và lắp đặt thiết bị và Gói thầu số 9 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu lần lượt hơn 84,18 tỷ đồng và hơn 5,781 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Điều khiển tích hợp dữ liệu quan trắc môi trường và lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 99.715.600.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư