Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 15/9/2022, trên phạm vi cả nước có 1.110 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 San nền, đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, điện chiếu sáng, với giá gói thầu hơn 24,961 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất A5, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 109.413.753.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu hơn 139,015 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tu bổ, nâng cấp đê hữu sông Hoạt đoạn từ K27+700 đến K43+100, huyện Nga Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 166.229.900.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và thiết bị lắp đặt vào công trình (gồm chi phí xây dựng + chi phí thiết bị), với giá gói thầu hơn 26,831 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy xử lý nước rỉ rác cho Khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lang Chánh (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và chi phí đảm bảo giao thông), với giá gói thầu hơn 85,123 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở cục bộ kết hợp chỉnh trang phát triển đô thị, khai thác quỹ đất khu vực thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 109 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng công trình tuyến đê hữu Mã (bao gồm cả chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và an toàn giao thông), Gói thầu số 07 Thi công xây dựng công trình tuyến đê tả, hữu Lèn và điếm canh đê (bao gồm cả chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và an toàn giao thông) và Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình tuyến đê hữu, tả Lạch Trường (bao gồm cả chi phí bảo hiểm xây dựng công trình và an toàn giao thông), với giá gói thầu lần lượt là 32.686.917.000 đồng, 90.394.259.000 đồng và 99.311.599.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 9 Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư của Dự án là 244,863 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư