Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 15/8

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 15/8/2022, trên phạm vi cả nước có 779 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; đảm bảo giao thông và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, với giá gói thầu hơn 207,199 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và nâng cấp đê Tam Điệp và cầu Hà Lan, thị xã Bỉm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 268,63 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01XL Thi công xây lắp, với giá gói thầu hơn 53,135 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống điện chiếu sáng dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận huyện Tuy An (từ xã An Chấn đến giáp thị xã Sông Cầu) và tuyến Đường tỉnh 641, đoạn đi qua xã An Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.823.351.653 đồng.

UBND huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 35 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 116,375 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống sạt lở sông thị trấn Tiểu Cần. Tổng mức đầu tư của Dự án là 156 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Toàn bộ phần thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 24,210 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính xã Phú Minh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 26.967.856.000 đồng.

Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thuốc generic và Gói thầu số 4 Thuốc phóng xạ và chất đánh dấu, với giá gói thầu lần lượt là 15,79 tỷ đồng và 31,976 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua thuốc, hoá chất, thuốc phóng xạ và vật tư y tế năm 2022 - 2023 của Viện Y học phóng xạ và U bướu Quân đội. Tổng dự toán là 75.770.870.160 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 03/QL6-XL Thi công xây dựng tuyến đường từ Km22+220 - Km25+030 (bao gồm cầu Đồng Trữ, cây xanh và chiếu sáng); Gói thầu 04/QL6-XL Thi công xây dựng tuyến đường từ Km25+030 - Km32+900 (bao gồm cầu Tân Trượng, cây xanh, chiếu sáng); Gói thầu 02 XL-MB Thi công hạng mục di chuyển, bảo vệ hệ thống điện đoạn tuyến từ Km22+220 - Km38+00 trên địa bàn huyện Chương Mỹ; Gói thầu 04 XL-MB Thi công hạng mục di chuyển, bảo vệ hệ thống thông tin đoạn tuyến từ Km22+220 - Km38+00 trên địa bàn huyện Chương Mỹ; Gói thầu 06 XL-MB Thi công hạng mục di chuyển, bảo vệ hệ thống cấp nước đoạn tuyến từ Km22+220 - Km38+00 trên địa bàn huyện Chương Mỹ và Gói thầu 08 XL-MB Thi công phá dỡ công trình, vật kiến trúc trên đất, thu gom, vận chuyển và xử lý phế thải phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Chương Mỹ với giá gói thầu lần lượt 325,236 tỷ đồng; 681,569 tỷ đồng; 99,927 tỷ đồng; 72,718 tỷ đồng; 112,714 tỷ đồng và 30,06 tỷ đồng. Sáu gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 8.112.967.686.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư