Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 13/9/2022, trên phạm vi cả nước có 1.142 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2022

Bệnh viện quận Tân Phú (TP.HCM) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Vật tư y tế - hóa chất và Gói thầu số 2 Hóa chất xét nghiệm 1, với giá gói thầu lần lượt là 25.098.234.438 đồng và 12.811.332.763 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm năm 2022 - 2023.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL6 Kênh và công trình trên kênh chính Linh Cảm đoạn từ K32+350 - K34+043 và Gói thầu XL-CĐ1 Kênh và công trình trên kênh Cầu Động đoạn từ K0-K10+00 và kênh nhánh N0, với giá gói thầu lần lượt là 35.480.510.000 đồng và 494.319.756.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2), tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chương Mỹ (TP. Hà Nội) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 9 Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 40,872 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường THCS Thuỵ Hương.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 05 Toàn bộ chi phí xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 12,262 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cứng hóa tuyến đường Pá Bon - Pá Sập - Pá Đởn.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc - Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Mua sắm, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp 110kV; Gói thầu số 07 Cung cấp, lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp (TBA) 110kV, cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin Scada; Gói thầu số 08 Xây lắp tuyến đường dây 110kV từ VT01 đến VT12 và cáp ngầm 110kV và Gói thầu số 09 Xây lắp tuyến đường dây 110kV từ VT13 đến VT21 và xây lắp TBA 110kV, với giá gói thầu lần lượt 18.777.226.961 đồng; 26.435.850.313 đồng; 78.656.313.834 đồng và 54.655.650.635 đồng. Bốn gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và TBA 110kV Bắc thành phố Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 204.707.604.675 đồng.

Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hoàng Tín (TP. Hà Nội) sẽ lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây lắp hạ tầng kỹ thuật (gồm: nền, mặt đường, vỉa hè, an toàn giao thông, cấp nước, thoát nước mặt, hào kỹ thuật, hạ tầng khu xử lý nước, hạ tầng bãi xe); Gói thầu số 03 Thi công xây lắp hạng mục nhà điều hành và Gói thầu số 05 Thi công xây lắp hệ thống thoát nước thải và lắp đặt thiết bị công nghệ trạm xử lý nước thải (thoát nước thải, nhà điều hành, nhà xử lý rác, hố thu, hố sự cố, bể xử lý, lắp đặt thiết bị công nghệ), với giá gói thầu lần lượt 100.762.842.000 đồng; 56.510.554.000 đồng và 25.922.535.000 đồng. Ba gói thầu này thuộc Dự án Cụm công nghiệp Tiền Phong - giai đoạn 2, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 421.791.181.000 đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư