Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12/9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 12/9/2022, trên phạm vi cả nước có 1.096 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, quý IV/2022.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Toàn bộ phần xây dựng, với giá gói thầu hơn 32,310 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới trên địa bàn các xã Phù Linh, Tiên Dược, Đức Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.616.996.000 đồng.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị tòa nhà, với giá gói thầu hơn 50,906 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà ở học viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 57,929 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 71,694 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Đường huyện 15 kéo dài đoạn từ Đường tỉnh 380 đến Đường huyện 13. Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

UBND huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 234,484 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên vùng kết nối Đường tỉnh 321B - Quốc lộ 70B - IC11 - Khu du lịch Ao Giời, Suối Tiên và đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 335.090.602.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây lắp công trình (bao gồm nội dung chi phí an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 56,116 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần số 5 Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Dự án Tu bổ xung yếu hệ thống đê điều giai đoạn 2021 - 2025. Tổng mức đầu tư của Dự án là 67,238 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư