Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/5/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 13/5/2024, trên phạm vi cả nước có 1.162 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, quý III/2024.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 02 Công tơ điện tử 2024 - Công tơ điện tử và thiết bị đo xa RF phục vụ thay định kỳ và Gói thầu 03 Công tơ điện tử 2024 - Công tơ điện tử và thiết bị đo xa PLC phục vụ thay định kỳ, với giá gói thầu lần lượt 27,622 tỷ đồng và 27,137 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự toán Các gói thầu mua sắm công tơ và thiết bị đo xa năm 2024. Tổng dự toán là 128,395 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng và bảo hiểm công trình, với giá gói thầu hơn 38,961 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 15 Toàn bộ chi phí xây lắp (bao gồm dự phòng), với giá gói thầu hơn 28,515 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ A Tia, xã Hồng Kim. Tổng mức đầu tư của Dự án là 35 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 35,752 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Mai Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40,194 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng các hạng mục và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 63,304 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tập trung xã Xuân Minh, huyện Quang Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71,712 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp và vận chuyển máy biến áp 220 kV; Gói thầu số 8 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ và vật tư đường dây đấu nối, với giá gói thầu lần lượt 45,138 tỷ đồng và 47,962 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Long Sơn và đấu nối. Tổng mức đầu tư của Dự án là 527,592 tỷ đồng.

Chuyên đề