Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10 - 12/5/2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong các ngày 10, 11 và 12/5/2024, trên phạm vi cả nước có 1.700 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2024.

Viễn thông Hà Nội - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị đầu cuối hỗ trợ chuyển đổi thuê bao VinaPhone 2G, với giá gói thầu hơn 91,468 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối hỗ trợ chuyển đổi thuê bao VinaPhone 2G. Tổng dự toán là 126,795 tỷ đồng.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê công đoạn gia cường và gia cố lò tại Giếng Vàng Danh và Giếng Cánh Gà, với giá gói thầu hơn 73,045 tỷ đồng.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Túi lấy máu, gồm 7 danh mục, với giá gói thầu hơn 72,367 tỷ đồng.

Tổng công ty Dầu Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị hạ tầng kỹ thuật công nghệ, xây dựng hệ thống phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu, với giá gói thầu hơn 69,9 tỷ đồng.

Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo đơn hàng số 14/1100002232/ĐH-ATMT, với giá gói thầu hơn 67,699 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01A Thi công xây dựng công trình giao thông thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Lập Lễ và Gói thầu 1A Thi công xây dựng công trình giao thông thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Phục Lễ, với giá gói thầu lần lượt 58,287 tỷ đồng và 47,36 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án lần lượt là 137,631 tỷ đồng và 107,984 tỷ đồng.

Chuyên đề