Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/08

(BĐT) - Trong ngày 13/8/2019, trên phạm vi cả nước có 738 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Công ty CP Viễn thông FPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống tủ điện; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt hệ thống Busway, với giá gói thầu lần lượt là 19 tỷ đồng và 24,7 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Dữ liệu FPT Telecom Tân Thuận. Tổng mức đầu tư của Dự án là 259.630.800.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường vành đai thành phố Tân An, đoạn Quốc lộ 62 - đường Nguyễn Văn Quá và đoạn Quốc lộ 1 – Đường tỉnh 827B (đường Nguyễn Thông). Cụ thể: Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km9+412,56 - Km10+860, với giá gói thầu là 44,8 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km10+860 - Km11+600 và cầu Bảo Định, với giá gói thầu là 97,1 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km11+600 - Km12+760, với giá gói thầu là 35,9 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km12+760 - Km13+720, với giá gói thầu là 29,8 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng đoạn Km13+720 - Km14+712, với giá gói thầu là 30,7 tỷ đồng; Gói thầu Thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng, với giá gói thầu là 17,6 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng của Đảng ở Trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 19 Thi công xây dựng công trình và hệ thống kỹ thuật (phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí, thang máy và máy phát điện dự phòng), với giá gói thầu là 440.297.050.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kho lưu trữ bảo hiểm của Trung ương Đảng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 717.836.161.000 đồng.

Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vị thuốc cổ truyền, với giá gói thầu là 187.333.064.676 đồng.

UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp số 01 Thi công từ Km17+950 -:- Km18+638; Gói thầu Xây lắp số 02 Thi công từ Km18+638 -:- Km20+641, với giá gói thầu lần lượt là 11.995.919.000 đồng và 51.558.265.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đê Tả sông Hồng kết hợp đường giao thông đoạn từ Km17+950 đến Km28+800, địa phận huyện Yên Lạc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 649,824 tỷ đồng.

Chuyên đề