Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 05-07/04

(BĐT) - Trong các ngày 05, 06 và 07/4/2019, trên phạm vi cả nước có 671 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị phục vụ mở rộng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh, với giá gói thầu hơn 102,002 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin của các hệ thống phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh.

Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển trọn gói clinker Cpc50 Hoàng Thạch năm 2019 từ máng xuất hàng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và bốc xúc lên tàu biển tại vùng neo Hòn Nét, Cẩm Phả, Quảng Ninh, với giá gói thầu 24 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ vận chuyển trọn gói clinker Cpc50 Hoàng Thạch năm 2019 từ máng xuất hàng Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch và bốc xúc lên tàu biển tại vùng neo Hòn Nét, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Sở Tài chính tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019, với giá gói thầu hơn 122,223 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương và các tuyến đường vào cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh năm 2019.

Trung tâm Viễn thông quốc tế Mobifone Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ Internet quốc tế năm 2019 thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 21,707 tỷ đồng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm, lắp đặt thiết bị sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình truyền hình công nghệ HD, với giá gói thầu hơn 26,304 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình truyền hình công nghệ HD của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.

Chuyên đề