Điểm mới trong phương pháp xây dựng khung giá phát điện

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bản dự thảo mới nhất 2 Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện nhà máy điện mặt trời, điện gió được Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý hoàn thiện có điểm mới trong phương pháp xây dựng khung giá phát điện.

Theo Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương, cơ sở để lựa chọn quy mô công suất cho nhà điện mặt trời chuẩn, điện gió chuẩn được xác định trên cơ sở quy mô công suất phổ biến trong các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió được lựa chọn nhà đầu tư theo Quy hoạch điện VIII do hiện nay trong Quy hoạch không quy định công suất của dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió cụ thể, chỉ quy định tổng công suất theo từng vùng miền.

Về việc tính khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời theo miền Bắc, miền Trung và miền Nam, Cục Điều tiết điện lực cho hay, Quy hoạch điện VIII khuyến khích, ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời tại miền Bắc, nơi có cường độ bức xạ mặt trời thấp hơn nhiều so với miền Trung và miền Nam.

Vì thế, để khuyến khích đầu tư nhà máy điện mặt trời tại miền Bắc, cần có cơ chế khung giá cao hơn. Theo hướng này, tại Dự thảo Thông tư, khung giá phát điện sẽ được xác định trên cơ sở cường độ bức xạ mặt trời của từng miền.

Về việc tham khảo số liệu của các tổ chức tư vấn đối với các thông số đầu vào để tính toán khung giá, theo quy định tại Luật Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị tính toán khung giá, trình Bộ Công Thương thẩm định và ban hành. Do đó, Dự thảo Thông tư tiếp tục quy định EVN xây dựng và EVN có thể lựa chọn các tổ chức, đơn vị tư vấn phù hợp để thu thập số liệu đầu vào.

Cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Thông tư cũng đã tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo Thông tư nội dung xem xét, thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình. Theo đó, trường hợp cần thiết, đặc biệt những năm có nhiều nhà máy điện mặt trời, điện gió thỏa thuận giá điện với EVN, Bộ Công Thương sẽ thành lập Hội đồng tư vấn để thẩm định kết quả tính toán khung giá do EVN trình.

Dự thảo Thông tư gồm 3 Chương, 15 Điều và 1 Phụ lục quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành khung giá phát điện hàng năm cho nhà máy điện mặt trời mặt đất, nhà máy điện mặt trời nổi, nhà máy điện gió trong đất liền, nhà máy điện gió trên biển, nhà máy điện gió ngoài khơi.

Đối tượng áp dụng là EVN và các cá nhân, tổ chức tham gia triển khai đầu tư, xây dựng các nhà máy điện mặt trời, điện gió, điện sử dụng chất thải rắn, điện sinh khối trừ các nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2022/TT-BCT.

Chuyên đề