(BĐT) - Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 3 vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 với kết quả lợi nhuận ròng đạt 6 tỷ đồng, gấp 3 lần năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, doanh thu thuần bán hàng đạt 117 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp lại giảm 5,8%, đạt 14,5 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tổng các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Công ty lại được tiết giảm 31%, từ 15,7 tỷ đồng xuống còn 10,8 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân giúp Công ty ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận trong năm qua.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Công ty đạt 144,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 51,7%, chủ yếu là khoản phải trả người bán ngắn hạn.