(BĐT) - Theo báo cáo tài chính quý II/2019, doanh thu và lãi trước thuế của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC) lần lượt đạt gần 376 tỷ đồng và hơn 39 tỷ đồng, giảm tương ứng 41% và 64% so với quý II/2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tổng công ty ghi nhận lãi ròng 30 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến hết quý II/2019, tổng tài sản của DIC đạt gần 7.354 tỷ đồng, tăng 7,6% so với thời điểm đầu năm. Hàng tồn kho tăng 5,2%, đạt hơn 3.312 tỷ đồng, trong đó chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm hơn 3.112 tỷ đồng, phân bổ ở 15 dự án.

Đáng lưu ý, thời điểm cuối quý II, khoản mục người mua trả tiền trước của DIC đạt gần 1.517 tỷ đồng, tăng 49% so với đầu năm.