(BĐT) - Công ty CP Đông Hải Bến Tre (mã chứng khoán: DHC) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Như vậy, ước tính doanh nghiệp sẽ phát hành thêm gần 14 triệu cổ phiếu mới, ngày đăng ký cuối cùng nhận thêm cổ phiếu là 26/7/2021.

Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.017 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 172,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 51,6% và 93% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 399 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được tới 43,3% kế hoạch lợi nhuận năm.