(BĐT) - Ngày 24/12 tới, Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 7/1/2022.

Với hơn 171 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi tương ứng 171 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty đạt 6.094 tỷ đồng doanh thu, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.113 tỷ đồng, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm 2020, và vượt 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Quý IV/2021, Công ty đặt mục tiêu cao với doanh thu hợp nhất ước khoảng 3.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 600 tỷ đồng.