Hội đồng thẩm định sẽ do Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư làm chủ tịch và thành viên là lãnh đạo 13 bộ, ngành liên quan.
Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Long Thành.

Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Long Thành.

Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa đề xuất Thủ tướng xem xét, quyết định thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án sân bay quốc tế Long Thành.

Hội đồng thẩm định sẽ do Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư làm chủ tịch và thành viên là lãnh đạo 13 bộ, ngành liên quan, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Đồng Nai.

Do công trình có quy mô lớn, tính chất phức tạp, các thành viên Hội đồng chưa có kinh nghiệm trong thẩm định loại dự án này nên Bộ Kế hoạch Đầu tư kiến nghị Thủ tướng cho phép thuê tư vấn nước ngoài (hoặc liên danh tư vấn trong nước và nước ngoài) để thẩm tra. Công việc thuê tư vấn thẩm tra độc lập sẽ được thực hiện ngay để kịp tiến độ trình Quốc hội trong tháng 10/2019.

Giữa năm 2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ký hợp đồng với tư vấn JFV (liên danh giữa các công ty của Nhật Bản, Pháp và Việt Nam) để thực hiện gói thầu tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 - sân bay Long Thành.

Hiện tư vấn đã hoàn thành thiết kế ý tưởng cho các hạng mục công trình và tập trung thiết kế cơ sở, phấn đấu hoàn thành cơ bản thiết kế cơ sở trong tháng 4/2019 để Bộ Giao thông gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Sân bay Long Thành là công trình có tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), trong đó giai đoạn một là 114.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD); kế hoạch chậm nhất 2025 hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn một.

Tháng 11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Theo Vnexpress